SKM C250i20062610410

Fájdalommal értesültünk arról, hogy ismét elment közülünk valaki, akit nagyon sokan ismertek és szerettek. Mindenki Elvira nénije dr. Huba Endréné tanárnő hagyott most itt bennünket.

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma egykori tanáraként generációkat tanított, nevelt. Szakmai felkészültsége mellett jó pedagógiai érzékkel rendelkezett, értett a fiatalok nyelvén. Kivételesen emberséges megnyerő modorával, emberi magatartásával és a diákok szeretetével kivívta tanártársai és tanítványai szeretetét, tiszteletét.

Aktív korában és nyugdíjasként is mindig nyitottsággal és érdeklődéssel figyelte az iskola és a végzett diákok sorsát, örült sikereiknek. Hivatását örömmel és magas szakmai tudással végezte, tanítani, nevelni és részesévé válni tanítványai további sorsának.

Egy legenda volt az iskolában, akit mindig, mindenki szeretettel és tisztelettel emlegetett. Amilyen szerényen élt, olyan csendesen ment el azzal a nyugalommal, hogy elvégezte a dolgát itt a földön. Már megnyugvással, jogosan várja példaértékű élete jutalmát, a lélek örök boldogságát.

Nyugodjon békében Vica Néni!

Dr. Fazekas Sándor
volt tanítvány

 

 

SKM C250i20062610410

Megdöbbenve értesültünk róla, hogy Takács László középiskolai tanár kollégánk eltávozott közülünk.

Takács László tanári pályafutását Vásárosnaményban kezdte, majd Nyíregyházán folytatta. Számos iskolában tanított, legtöbbet a Széchényiben. Tanítványait magas színvonalon oktatta, mindig sokat követelt tőlük, de ő maga is nagyon igényesen folytatta nevelő-oktató munkáját. Sok generációt tanított, nevelt az értékek, a kultúra, a tudomány ismeretére és szeretetére.

Laci bácsi megyei kollégiumi szakfelügyelőként is tevékenykedett, minden kollégiumi nevelő ismerte és ő is ismert mindenkit. Ebben a munkakörben is magas színvonalú munkát végzett, nagyon szigorú volt, de nagyon jó szándékú, segítőkész. Magas szintű szakmai tudásával, tanácsaival minden intézményben segítette az ott folyó munkát, megyei szintű rendezvényeket, továbbképzéseket szervezett a kollégiumoknak.

Nyugdíjba vonulása után sem szakította meg a kapcsolatot a kollégáival -legjobban a Széchényibe szeretett jönni, itt otthon érezte magát ; szinte minden nagyobb iskolai rendezvényen megjelent, az iskola 100. évfordulójának lebonyolításában is tevékenyen részt vett. Bölcsességével, emberségével, humorával minden kolléga elismerését kivívta.

Nagyon nagy tudású, értékes embert veszítettünk el személyében, aki mindig hiányozni fog közülünk.

Nyugodj békében Laci bácsi!

Szilágyi Péter, Bogár László, Nagy Frigyes (volt kollégáid)

 NYSZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Tájékoztató a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban érettségiző diákoknak a vizsgák alatt a különleges helyzetre való tekintettel alkalmazott beléptetési rendről és az alkalmazott egészségügyi biztonsági előírásokról

 (különös tekintettel a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletre és az Oktatási Hivatal KPF/1406-2/2020. iktatószámú tájékoztatójára)

Iskolánkban az alábbi írásbeli érettségi napokon vagyunk érintettek:

Tantárgy

Szint

Dátum

Kezdő időpont

magyar nyelv és irodalom

középszint

2020.05.04 (hétfő)

09:00

matematika

középszint

2020.05.05 (kedd)

09:00

történelem

középszint

2020.05.06 (szerda)

09:00

angol nyelv

középszint

2020.05.07 (csütörtök)

09:00

német nyelv

középszint

2020.05.08 (péntek)

09:00

szakmai ágazati ismeretek

középszint

2020.05.14 (csütörtök)

08:00

informatika

középszint

2020.05.15 (péntek)

08:00

A legfontosabb szabály, hogy a vizsgára érkezés közben, a vizsga ideje alatt és a vizsga után is meg kell tartani az 1,5 – 2 m távolságot (a továbbiakban: biztonsági távolságot) valamennyi érintettnek. Már érkezéskor fokozottan ügyelni kell erre, ezért az épületbe a vizsgázók ennek a szabálynak a betartásával juthatnak be. A bejáratnál szükség esetén irányítani fogjuk az iskolába történő belépést. Az iskola épülete előtt és a belépést követően az iskola épületében tilos a csoportosulás.

A belépésnél kötelező a kézfertőtlenítés, valamint itt kapja meg minden vizsgázó a szájmaszkot. A saját maszk és kesztyű használata megengedett. A szájmaszk használata erősen ajánlott mindenki számára a teljes vizsgaidőszak valamennyi vizsgáján (de nem kötelező). Ha több tanuló érkezne ugyanazon időben az általa használandó bejárathoz, akkor a biztonsági távolságot tartva várják meg, amíg bejutnak az előtte állók az épületbe (kézfertőtlenítés után).

A beléptetés után minden vizsgázó köteles azonnal a vizsgaterembe menni, amiről a vizsgabehívóján talál pontos jelzést mind közép-, mind emelt szinten. A vizsgabehívókat a végleges beosztás elkészülte után elektronikusan küldjük ki a külsős vizsgázóknak az e-mail címükre, saját tanulóinknak pedig az e-Kréta rendszerben (az 2020.04.27-2020.05.01 héten minden tanuló megkapja azt az információt, hogy melyik nap melyik teremben fog vizsgázni). Természetesen a bejáratoknál is lesz azonnali információ a tanulónak, hogy melyik terembe kell mennie. A behívókat nem szükséges kinyomtatni, a mobiltelefonokon is lehet tárolni. A vizsgaterembe érve a vizsgázók a csoportosulást elkerülve várják meg a vizsga kezdetét. Minden vizsgateremben – az előírásnak megfelelően - maximum 10 vizsgázó és a felügyelőtanár tartózkodik. A vizsgateremben is biztosított a kézfertőtlenítő. A vizsgatermeket minden vizsga után fertőtlenítjük, a vizsgázók minden reggel steril környezetbe érkeznek.

Ha a tanuló a vizsgát befejezte, az iskola területét azon az útvonalon és azon a bejáraton köteles elhagyni, ahol az intézménybe belépett.

Az iskolába a vizsgázókon és a felügyelő tanárokon kívül más nem jöhet be, ezért kérjük a vizsgázókat, hogy minden szükséges felszerelést (személyazonosító iratok, íróeszköz, számológép, történelematlasz, függvénytábla, szótár), enni-innivalót hozzanak magukkal.

Az intézmény – szokásához híven – az írásbeli érettségi vizsga időszakaiban telefonhívást nem fogad.

A vizsgázónak íróeszközökön kívül az alábbi segédeszközöket kell magával hoznia:

  1. Matematika: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
  1. Történelem: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz
  1. Élő idegen nyelv: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)
  1. Informatika: vonalzó
  1. Szakmai érettségi: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, ceruza

Érkezés és a teremben való elhelyezkedés után (a felügyelő tanár végzi az ülésrend beosztását, a tájékoztató megtartását, érettségivel kapcsolatos utasításait köteles mindenki betartani!) a teremből kimenni indokolt esetben – mosdó – rövid időre, egyesével lehet. A mosdókat valamennyi használat után fertőtlenítjük, vizsga alatt is (a tantermek, mosdók kilincseit is)!

A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

A járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz a feladatlapokon, illetve a vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 vírus nem marad fertőzőképes. A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik, így a csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól.

Nagyon fontos, hogy szigorúan tilos az érettségin más eszközét (íróeszköz, számológép, …) átadni, átvenni!

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni és egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja (rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.) A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.

A vizsga befejezése után a vizsgázó haladéktalanul köteles távozni az épületből (és az iskola bejáratainak közeléből is). A vizsgák végeztével sem alakulhatnak ki csoportosulások!

A vizsgadolgozatokba való betekintés központi időpontja 2020. május 28-29. (8:00 – 14:00). A betekintés személyszerinti ütemezéséről az írásbeli vizsgák után mindenkit értesít az osztályfőnöke (a külsős vizsgázókat pedig az intézmény).

Az Oktatási Hivatal 2020. május-júniusi érettségivel kapcsolatos, speciálisan alkalmazandó szabályaival foglalkozó hasznos oldalát ajánlom minden érintett figyelmébe:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis_szabalyok

MINDEN VIZSGÁZÓNAK JÓ EGÉSZSÉGET, SOK SIKERT KÍVÁNOK, VALAMINT KÉREM A LEÍRTAK PONTOS BETARTÁSÁT!

Nyíregyháza, 2020. április 28.

Szabó Attila sk.

igazgató

A Magyar Kormány 2020.04.15.-i döntése alapján a kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020 május-
júniusi érettségi vizsgaidőszakban nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsgát tenni.
Ti az általatok beadott kérelemben a tanulmányi idő rövidítését kértétek az előrehozott érettségi
vizsga letétele miatt. Az érettségi vizsga letétele számotokra most nem lehetséges, ezért az áprilisi
osztályozóvizsgákat töröltük.
Leghamarabb az őszi érettségi vizsgaidőszakban lesz lehetőségetek az előrehozott vizsga letételére.
Ha élni akartok ezzel a lehetőséggel, akkor be kell jelentkeznetek a 2020 augusztusi
osztályozóvizsgákra, melynek pontos időpontjáról a közeljövőben értesülhettek majd. Remélhetőleg
ekkor már a megszokott tantermi körülmények között vizsgázhattok. A jelentkezés nem automatikus,
annak is újra kell jelentkeznie, aki az áprilisira bejelentkezett. A jelentkezés határideje a tanév utolsó
napja 2020. június 15.

További eredményes felkészülést kívánunk!

 

Frissítés:

Link: Jelentkezési űrlap az osztályozó vizsgára.

a jelentkezés határideje 2020.06.15!

logo szechenyi koh
logo szechenyi koh