Árok utcai kollégium

Kollégiumunk jelenleg 161 férőhelyes. A diákok két illetve három ágyas szobában vannak elhelyezve. A tanulók összetételét tekintve, három iskolával van komolyabb, napi kapcsolatunk. A foci-akadémiai osztályok révén saját intézményünk iskolájával, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziummal, valamint az évente 14-16 főt jelentő általános iskolások révén (szintén sportolók) a közeli Gárdonyi Géza Általános Iskolával. A tanulók iskolai megoszlása az elmúlt évek alatt folyamatosan változott. Minden középiskolából szívesen fogadunk diákokat.

Jelenleg fele-fele arányban adják a teljes kollégiumi létszám jelentős részét a sportolók illetve a művészetis diákok. Bár teljesen eltérő profilú iskolákról van szó, a tanulók leterheltsége, nem szokványos napi munkabeosztása hasonló (edzések, délutáni órák). Nincs egységes tanulási idő (a szilenciumok ideje a kora délutántól a késő esti időszakba nyúlik), és a tanulók iskolához vagy az akadémiához kapcsolódó, de iskolán kívüli programjaihoz (mérkőzések, fellépések stb.) is folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodik a kollégium. Mindkét nagy csoport jellemzője, hogy kötelező elfoglaltságaik nem korlátozódnak a hét munkanapjaira, így a kollégium szinte egész évben (hétvégéken is) nyitva van, ami, természetesen folyamatos pedagógiai felügyeletet is jelent.

A kollégiumban színes közösségi élet zajlik, alapvetően szeretnek itt lenni a diákok. A vegyes összetétel előnyt jelent, sokkal szélesebb körű látásmód és szocializáció alakul ki a diákokban, az egymás iránti elfogadás és a más-más érdeklődés pozitív hatással van minden tanuló szellemiségére és kulturális magatartására is. A kollégiumban elvégzendő feladatokat jelentő munkát, jelenleg nyolc kollégiumi nevelőtanár végzi. A kollégiumipedagógiában előtérbe helyezzük a korrekt tanár-diák viszonyt, a pozitív pedagógiai szemléletet, igyekszünk minden segítséget megadni a diákjainknak, lehetőséget biztosítva tehetségük kibontakoztatására.
(A sportban is és a művészeti életben is minden esetben a tehetség áll a középpontban.)
A nevelőtestület elkötelezett a nevelőmunka iránt, a fluktuáció csekély. A nevelőtestületünk tapasztalt, a kollégiumi munkát jól ismerő tagokból áll, tudásukat rendszeres önképzéssel és szervezett továbbképzéseken is bővítik.

logo szechenyi koh
logo szechenyi koh