Városmajor utcai kollégium

A Véső utcai fiú tanulóotthon és a Báthory utcai leánykollégium lakóit új, modern létesítmény fogadta 1986-ban: a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolával egybeépített háromemeletes Városmajor utcai kollégium. Hosszú éveken át kizárólag széchenyis diákoknak adott otthont ez az épület, ám napjainkban az anyaintézmény kollégistáin kívül meghatározó más szakgimnáziumok tanulóinak (ÉVISZ, Művészeti) jelenléte. A közel 200 diák nemenként és évfolyamonként 8 tanulócsoportba (4 lány, 4 fiú) szerveződik.

Az egyéni, csoportos, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokhoz szükséges szakmai háttér optimálisnak mondható. A nyolc fős nevelőtestületben felkészült kollégák segítik a diákok tanulását matematikából, magyarból, történelemből, fizikából, kémiából, informatikából és angol nyelvből.

A hátrányos helyzetű és a beilleszkedési nehézséggel küzdő diákokra fokozott figyelmet fordítunk. Fontos célunk a megfelelő tanulási motiváció kialakítása, a rendszeres felkészüléshez elengedhetetlen rendezett feltételek megteremtése. A tanulási időt ellenőrzötten, szilencium keretében szervezzük, ahol a felügyeletünk mellett, szükség esetén segítségünkkel készülnek a diákok. A tanulási feltételek biztosítására 4 tanulószoba áll a diákok rendelkezésére a kollégiumban, ugyanakkor a szilenciumi foglalkozásokhoz az iskolai tantermeket is igénybe vesszük.

A tanulás segítése mellett a kollégium a kikapcsolódás, a közösségi élet, az alkalmazkodás, a kölcsönös tisztelet gyakorlásának és elsajátításának színtere. Az egyéni fejlődést támogató pozitív lehetőségek bemutatásával, a kollégiumi programokon való részvétel szorgalmazásával segítjük a szociális és kulturális hátrányok csökkentését. Őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására törekszünk.

logo szechenyi koh
logo szechenyi koh