Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma

A 2018/19-es tanév, tankönyvrendeléssel kapcsolatos információk

A továbbiakban a tankönyvbeszerzéseel kapcsolatos fontos információkat tesszük közzé, valamint letölthető az Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz című dokumentum.

 

A 2018/2019. tanév tankönyvrendelési lapja azokat a tankönyveket tartalmazza, melyre gyermekének szüksége lesz a következő tanév folyamán. Ezek használata kötelező a tanórai foglalkozásokon, illetve a felkészülés folyamán.

A tankönyveket Ön megrendelheti a Kello Webáruházban, VAGY a mi közreműködésünkkel.

Amennyiben gyermeke tankönyveit iskolánk segítségével kívánja megrendelni, akkor a tankönyvrendelési lapon kérjük, egyértelműen jelölje meg, hogy melyik könyv(ek)et kívánja megrendelni gyermeke számára (a meg nem jelölt tankönyvek beszerzését az intézmény nem tudja vállalni, arról Önnek kell gondoskodnia).

Az igényelt tankönyv sorának elején lévő üres cellába kérjük, hogy egy X-et tegyen.

A nem igényelt tankönyv sorát kérjük, hogy húzza ki, a tankönyv nevével együtt.

A tankönyvrendelési lapot 2018. április 19-ig juttassa vissza (2 példányban kitöltve, aláírva) az osztályfőnöknek. Amennyiben normatív támogatásra (ingyen tankönyvre) jogosult, akkor a megrendelőhöz csatolja az erre vonatkozó kérelmét (szintén 2 példányban április 19-ig) a szükséges igazolásokkal együtt (erre vonatkozó információkat külön útmutatóban találja, mely letölthető az www.nyirszikszi.hu honlapról).

Ha a tankönyvrendelési lap nem érkezik vissza a fenti határidőig, akkor úgy tekintjük, hogy nem kíván tankönyvet rendelni az iskolán keresztül, tehát a tankönyvek beszerzéséről teljes mértékben Önnek kell gondoskodnia gyermeke számára

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai, folyamata

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.

normatív kedvezményre jogosult igazolás
tartósan beteg tanuló
  • emelt családi pótlék folyósításáról szóló kincstári igazolás,
  • vagy egy hónapnál nemrégebbi olyan bankszámla kivonat, ami igazolja az emelt családi pótlék folyósítását (Az igazoláson szerepelnie kell az igénylő nevének),
  • vagy egy hónapnál nem régebbi postai szelvény. (Az igazoláson szerepelnie kell az igénylő nevének)
  • vagy szakorvosi igazolás
sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság érvényes szakvéleménye
három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
  • a családi pótlék folyósításáról szóló kincstári igazolással igazolható,
  • vagy egy hónapnál nemrégebbi olyan bankszámla kivonattal, ami igazolja a családi pótlék folyósítását,
  • vagy egy hónapnál nem régebbi postai szelvénnyel. (Az igazoláson szerepelnie kell az igénylő nevének)
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozattal igazolható, ami az igénylés napján még érvényben van

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk tankönyvkölcsönzéssel biztosítja.

A tankönyvellátás folyamata:

Feladat Határidő
A tankönyvigények tantárgyankénti összegzése április 6.
A normatív támogatási igény benyújtása

9. évfolyam: beiratkozás

10-12. évfolyam: április 19.

Szülői nyilatkozat az igényelt és nem igényelt tankönyvekről április 19.
A normatív támogatási igény összegzése, tájékoztatás április 25.
A tanulói adatok aktualizálása a KELLO rendszerében április 30.
A tankönyvrendelések összegzése a KELLO rendszerben április 30.
A tankönyvrendelések módosítása, új beiratkozók rendelésének leadása június 30.
A kiszállított tankönyvek átvétele augusztus
A tankönyvek kiosztása augusztus utolsó hete/szeptember első hete
Pótrendelés szeptember
Visszáru (a szülő intézi) szeptember

Ha a tanuló a határidő lejárta után válik jogosulttá a normatív támogatásra, a jogosultság beálltakor benyújthatja igényét.

Igénylőlap tankönyvtámogatáshoz letöltése PDF formátumban


Telefonszámunk:
(70) 1995 667


Adója 1%-át ajánlja fel iskolánk alapítványának:
Széchenyi 75 Alapítvány, Nyíregyháza
19210094-1-15

Aktuális osztályórarendek 2018/19-es tanév

Iskolai teljes órarend PDF formátumban